18% sleva na jídelníček STANDARD, EXLUCISVE a DÁRKOVÝ VOUCHER! Slevový kód: KVETEN18

Autorská práva

Celý koncept SixFitness je chráněný ochranou známku, O - 558 195 ,,SIXFITNESS výživové poradenství".

Patent se vztahuje na způsob vyhotovení výživových plánů podle principu 80/20. Dále zahrnuje ochranu SIXFITNESS logotypu, výrobků včetně potravin, sportovních oděvů a plavek.
V případě zneužití, či narušení ochranné známky či patentu je za danou věc k řešení pověřený patentový zástupce, který nás bude v dané věci zastupovat.

V souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) berte, prosíme, na vědomí, že tištené a elektronické knihy jsou chráněny autorským zákonem a že jsou zabezpečeny proti kopírování a šíření.

Díla nebo jejich jednotlivé části je nepřípustné rozmnožovat, publikovat, uchovávat v databázích, nebo stahovat. Žádné části z tištené a elektronických knih nesmějí být reprodukovány žádnou formou, elektronickým, optickým, audio, mechanickým či jiným způsobem, včetně systémů na ukládání a vyhledávání informací, bez předchozího písem písemného souhlasu vydavatele.

Na obsah a formu díla se vztahuje ochrana na základě Autorského zákona a jakékoliv užití tohoto díla v rozporu s tímto zákonem bude stíháno podle českého práva.